Mineralogical Society of Sweden

Svenska Mineralogiska Sällskapet

SMS Stadgar

Här finns SMS stadgar att ladda ner (i pdf-format)

SMS Stadgar