Mineralogical Society of Sweden

Svenska Mineralogiska Sällskapet

Temamöte 2: Kritiska metaller och mineral

Tid & plats: fredag den 7:e december 2018 med start kl. 0930 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18, Uppsala.

 

I samarrangemang mellan SMS, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Uppsala universitets (UU) Institution för geovetenskaper, och med stöd av EIT RawMaterials, (European Institute of Technology – en EU-institution för samverkan, utbildning, innovation och forskning på råmaterial) anordnas det även i år ett temamöte med föredrag om de idag alltmer omtalade och efterfrågade s.k. kritiska metallerna och mineralen. Förra årets möte mottogs med mycket stort intresse från olika håll, och vi hade heller inte möjligt att få med allt det vi kanske hade hoppats på. Följaktligen bygger vi på det mötet med ännu ett, även som förut öppet för en bred publik av intresserade.

 

Mötet är inriktat mot att ytterligare belysa potentialen i Sverige, och i viss mån den Fennoskandiska skölden, på de kritiska metallerna och mineralen. Detta temamöte kommer att lyfta fram bland annat wolfram, grafit, kobolt, gallium-germanium, samt de sällsynta jordartsmetallerna (REE). Se programmet till höger!

 

Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna! SMS styrelse

Programme:

0900 Morning Coffee

 

0930-0935 Kaj Lax/SGU Welcome and opening of seminar day

 

0935-0945 Erik Jonsson/SGU-UU Introduction to the seminars and background to critical metals and minerals

 

0950-1010 Nikos Arvanitidis/SGU The SCRREEN project

 

1015-1035 Helge Reginiussen/SGU The FRAME project and Geo-ERA

 

1040-1100 Anders Hallberg/SGU Mining and extraction of critical raw materials in Sweden - outlook and future potential?

 

1105-1125 Anna Ladenberger/SGU Geochemistry of gallium, germanium and indium in Swedish till and soil – natural background concentrations and their potential for mineral exploration

 

1130-1230 Lunch

 

1235-1255 Edward Lynch/SGU Tungsten mineralization in western Bergslagen: insights from the Pingstaberg-Kalkåsen and Högberget-Wigström granite-skarn systems

 

1300-1320

Fredrik Sahlström/UU Light stable isotope constraints on Bastnäs-type REE mineralisation in Bergslagen

 

1325-1345 Nils Jansson/LTU The distribution, zonation and origin of cobalt endowment at Zinkgruvan, Bergslagen, Sweden

 

1350-1410 Olof Martinsson/LTU Diverse origin of REE occurrences in Norrbotten, northern Sweden

 

1415-1445 Coffe Break

 

1450-1510 Olav Eklund/Åbo Akademi University Potential flake graphite ores in Finland, utilization of graphene and applications (Project FennoFlakes)

 

1515-1535 Per Storm/EIT RM EIT RawMaterials: offering opportunities to work together for innovation and education

 

1540-1600 Erik Jonsson/SGU-UU Wrap-up and finish

Litium 200 år - Temamöte med exkursion

Petalit från Utö. Foto: Jörgen Langhof

SMS inbjuder alla medlemmar och övriga intresserade till att fira litiums 200-årsjubileum
med möte och föredrag samt exkursion till Utö med middag och övernattning


Torsdag 14 juni 2018, kl. 13:00 – ca 17:00
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, samt Fredag 15 juni - Lördag 16 juni på Utö


Firandet inleds med ett tematiskt möte på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Som
speciell huvudtalare har vi äran att gästas av mineralogen Dr. Edward S. Grew från University of Maine. USA. Ed är ett välbekant namn för många upptäckter av nya mineral och
mineralassociationer från världens alla hörn, liksom sitt fokus på mineral med svåranalyserbara lätta element, och på senare år mineralutveckling över geologisk tid (i samarbete med Robert Hazen). Han har bland annat också varit redaktör för de mycket
välsedda Reviews in Mineralogy-volymerna om bor och om beryllium, och kommer här passande nog att presentera en pågående studie om Lithium mineral evolution and ecology
Bland övriga föredrag kommer vi att ha presentationer om bakgrunden till fyndet på Utö, alltså om Utös geologi, Svenska förekomster av Li-mineral, norska förekomster av Limineral,
historiska aspekter på upptäckten av litium och associerade mineralogiska
undersökningar, med mera!

Jubileumsexkursion till Utö, 15 - 16/6: I samband med jubileet organiserar vi också en tvådagarsexkursion till Utö, vaggan för fynden som gav upphov till upptäckten! Första dagen avslutas med middag och föredrag "J. Berzelius and J. A. Arfvedson - The
Discovery of Lithium” av Jan Trofast, ordförande i Berzeliussällskapet. Middag och övernattning sker på Utö Värdshus. Anmälan är obligatorisk för deltagande i exkursionen, då vi också behöver veta om du avser att ha middag och övernattning. Priset beräknas till 1760 SEK/person för boende + frukost, samt fyrarättersmiddag. Kostnad för dryck tillkommer. OBS – anmälan görs senast 31/5 till Jörgen Langhof jorgen.langhof@nrm.se

För mötet 14/6 gäller samling kl. 12:45 i Lilla hörsalen invid restaurang Fossilen på nedre plan Naturhistoriska riksmuseet (skyltat från huvudentrén). Vid frågor kontakta Jörgen Langhof 08-5195 4076 alt. jorgen.langhof@nrm.se

 

Årsmöte 2018-03-22

Figur ifrån Majka et al., 2014

Tid & plats: Torsdagen den 22:a mars 2018, kl. 18:00 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18,
Uppsala.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna bjuder vi in till ett intressant och högaktuellt föredrag av Iwona Klonowska, nydisputerad vid Uppsala universitets institution för geovetenskaper, om: Microdiamonds in the Seve Nappe Complex,
Scandinavian Caledonides

Efter mötet samlas de som så vill för eftersits i centrala Uppsala
Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna!
/ SMS styrelse