Mineralogical Society of Sweden

Svenska Mineralogiska Sällskapet

Temamöte 2: om Kritiska metaller och mineral

Tid & plats: fredag den 7:e december 2018 med start kl. 0930 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18, Uppsala.

 

I samarrangemang mellan SMS, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Uppsala universitets (UU) Institution för geovetenskaper, och med stöd av EIT RawMaterials, (European Institute of Technology – en EU-institution för samverkan, utbildning, innovation och forskning på råmaterial) anordnas det även i år ett temamöte med föredrag om de idag alltmer omtalade och efterfrågade s.k. kritiska metallerna och mineralen. Förra årets möte mottogs med mycket stort intresse från olika håll, och vi hade heller inte möjligt att få med allt det vi kanske hade hoppats på. Följaktligen bygger vi på det mötet med ännu ett, även som förut öppet för en bred publik av intresserade.

 

Mötet är inriktat mot att ytterligare belysa potentialen i Sverige, och i viss mån den Fennoskandiska skölden, på de kritiska metallerna och mineralen. Detta temamöte kommer att lyfta fram bland annat wolfram, grafit, kobolt, gallium-germanium, samt de sällsynta jordartsmetallerna (REE). Vi räknar med en spännande och intressant dag med föredragshållare från SGU, Uppsala universitet, Luleå Tekniska Universitet, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, m. fl. Föredragen kommer att vara på engelska.

 

Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna! SMS styrelse

Litium 200 år - Temamöte med exkursion

Petalit från Utö. Foto: Jörgen Langhof

SMS inbjuder alla medlemmar och övriga intresserade till att fira litiums 200-årsjubileum
med möte och föredrag samt exkursion till Utö med middag och övernattning


Torsdag 14 juni 2018, kl. 13:00 – ca 17:00
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, samt Fredag 15 juni - Lördag 16 juni på Utö


Firandet inleds med ett tematiskt möte på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Som
speciell huvudtalare har vi äran att gästas av mineralogen Dr. Edward S. Grew från University of Maine. USA. Ed är ett välbekant namn för många upptäckter av nya mineral och
mineralassociationer från världens alla hörn, liksom sitt fokus på mineral med svåranalyserbara lätta element, och på senare år mineralutveckling över geologisk tid (i samarbete med Robert Hazen). Han har bland annat också varit redaktör för de mycket
välsedda Reviews in Mineralogy-volymerna om bor och om beryllium, och kommer här passande nog att presentera en pågående studie om Lithium mineral evolution and ecology
Bland övriga föredrag kommer vi att ha presentationer om bakgrunden till fyndet på Utö, alltså om Utös geologi, Svenska förekomster av Li-mineral, norska förekomster av Limineral,
historiska aspekter på upptäckten av litium och associerade mineralogiska
undersökningar, med mera!

Jubileumsexkursion till Utö, 15 - 16/6: I samband med jubileet organiserar vi också en tvådagarsexkursion till Utö, vaggan för fynden som gav upphov till upptäckten! Första dagen avslutas med middag och föredrag "J. Berzelius and J. A. Arfvedson - The
Discovery of Lithium” av Jan Trofast, ordförande i Berzeliussällskapet. Middag och övernattning sker på Utö Värdshus. Anmälan är obligatorisk för deltagande i exkursionen, då vi också behöver veta om du avser att ha middag och övernattning. Priset beräknas till 1760 SEK/person för boende + frukost, samt fyrarättersmiddag. Kostnad för dryck tillkommer. OBS – anmälan görs senast 31/5 till Jörgen Langhof jorgen.langhof@nrm.se

För mötet 14/6 gäller samling kl. 12:45 i Lilla hörsalen invid restaurang Fossilen på nedre plan Naturhistoriska riksmuseet (skyltat från huvudentrén). Vid frågor kontakta Jörgen Langhof 08-5195 4076 alt. jorgen.langhof@nrm.se

 

Årsmöte 2018-03-22

Figur ifrån Majka et al., 2014

Tid & plats: Torsdagen den 22:a mars 2018, kl. 18:00 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18,
Uppsala.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna bjuder vi in till ett intressant och högaktuellt föredrag av Iwona Klonowska, nydisputerad vid Uppsala universitets institution för geovetenskaper, om: Microdiamonds in the Seve Nappe Complex,
Scandinavian Caledonides

Efter mötet samlas de som så vill för eftersits i centrala Uppsala
Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna!
/ SMS styrelse